Jan. 4th, 2017

otkaznik1: (Default)
 Наша Таня громко плачет

Не ответили ей в сраче

Тише, Танечка, не плачь

Бесконечен в ленте срач

Profile

otkaznik1: (Default)
otkaznik1

September 2017

S M T W T F S
     1 2
34 5 6 78 9
10 11 12 13 1415 16
17 18 19 20 2122 23
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 07:23 pm
Powered by Dreamwidth Studios